BBLC
logotrenpalau BBC
/ /
BHS
TREN de PALAU EL MES PETIT DELS TRENS GRANS
BHS
 
 
BHS
BTR BTR BTR BTR
BHS
 
 
EL CALDERI
Els antecedents
El projecte
La construcció
Els primers anys
La gran crisi
La Guerra Civil
La supresió definitiva
Les Instal·lacions
Les locomotores del Tren de Caldes
El material mòbil
Bibliografía
bblc
EL FERROCARRIL DE MOLLET A CALDES DE MONTBUI
Bibliografía
Guia del viajero en Caldas de Montbuy y San Miguel del Fay.
Cayetano Cornet y Mas - Imprenta de Trullás - 1867
 
Diari "La Humanitat" nº 198 pàgina 4 del 28 de juny de 1932
 
Plegamans - Una història de deu segles
Esteve Busquets i Molas - 1970
 
El Correo Catalán - Carrilets - Miquel Palou i Sarroca - 1976
 
Resum de la història de Caldes de Montbui.
Josep Ballart, Joan Villanueva - Ajuntament de Caldes de Montbui - 1981
 
Trens i Estacions - Línia de Mollet a Caldes de Montbui.
Miquel Palou i Sarroca - Generalitat de Catalunya - 1981
 
El Calderí - Història del ferrocarril Mollet-Caldes de Montbui.
Raimundo Garcia Carrera - Ajuntament de Caldes de Montbui -1984
 
El Ferrocarril - La xarxa catalana
Tomàs M. Ubach i Soler - Ketres editora - 1984
 
El Tren de Caldes - Història del ferrocarril Mollet-Caldes de Montbui.
Carles Salmeron i Bosch - Ed.Terminus - 1991
Quan el vapor movia els trens
La fabricació de les locomotores per La Maquinista Terrestre y Marítima.
Santiago Riera i Tuèbols - Enginyers Industrials de Catalunya
Marcombo - Boixareu Editores - 1998
 
EV4-168 març 2013
Sobre les locomotores del F.C. Mollet - Caldes - Jordi Valero i Vilaginés
 
 
Rails i ferradures - Diligencies Galeras Omnibus y Tartanas
Beyer & Peacock
Alphonse Loubat
Le premier tramway de Paris
Rails i ferradures - el rail de Loubat
 
Addimus
Hem de donar les gràcies a tots els que ja han treballat aquest tema abans que nosaltres. Gràcies a ells s'han pogut conservar moltes dades, possiblement d'altres ja son irrecuperables. Moltes fotografies son de l'arxiu de l'Associació del Tren de Palau i d'altres que hem fet servir per il·lustrar el treball o no hem sabut de qui son o pensem que son de domini públic. Si alguna persona creu que li hem vulnerat els drets d'autor, només cal que ens informi de la seva disconformitat al nostre correu i serà esmenat immediatament.
 
tren@trendepalau.cat
 
INICI---->>
18-11-2013
bblc bblc bblc
 
 
www.trendepalau.cat
tren@trendepalau.cat
 
 
Casa de cultura "Can Cortès"
Camí Reial, 56
08184 - Palau-solità i Plegamans
El Vallès Occidental - CATALUNYA - Spain
Estatuts
Reglament de Regim Intern
Reglament de Circulació
Nota Legal
bblc bblc bblc