cat esp eng
TREN DE PALAU - EL MES PETIT DELS TRENS GRANS
 
 
INICI QUÈ ÉS ? QUI SOM ? ON ESTEM?
 
 
 
Les Instal·lacions:
Trobaràs les característiques tècniques de les nostres instal·lacions.
 
Els Trens:
Un recull de tot el material construït per els socis del Tren de Palau.
 
Els Horaris :
Si vols venir amb nosaltres aquí tens els nostres horaris.
 
La Nit del Tren :
Al solstici d'estiu es la festa principal de la Associació.
 
Galeria de videos :
També nosaltres hem gravat vídeos, estan posats a Youtube, però aquí tens la col•lecció per no anar-los buscant.
 
Imatges de trens :
Fotografies de trens circulant.
 
Galeria de imatges :
Galeria de imatges en que sumen els paisatges del Parc de l'Hostal de Fum amb el Tren de Palau.
 
Imatges del inici :
Fotografies que per nosaltres ja son història
 
Imatges de la nevada :
Nevada del 28 de febrer de 2018 amb fotografies d'en Jordi Valero i Ricard Soler
 
Extensió Via 4:
Es un butlletí que entreguem regularment a tots els socis i altres associacions.
 
El Poble :
Habitat des de la prehistòria, aquest indret apareix en documents de fa mil anys.
 
Llocs d'interès :
Al poble de Palau-solità i Plegamans podem trobar tot un munt de llocs que poden ser del nostre interès i que podem visitar.
 
Els Enllaços :
No som els únics en el mon dels trens. Aquí tens alguns enllaços amb companys de la nostra afició.
 
Els Documents :
Un petit arxiu del Tren de Palau per consultar.
 
El Calderí
Era el "tren de Caldes", o sigui de Mollet a Caldes de Montbui, per Palau. Per això el nostre es diu "Tren de Palau", en record del seu germà gran, tants anys absent.
 
Els Trens Petits
Una intensa i llarga historia dels petits trens artesanals, recreatius i tripulats. Els primers anys del Tren de Palau.
 
FIVV
Fotografies recuperades de l'oblit i després de la seva acurada restauració, són comentades per un expert en història ferroviària que les fan doblement atractives.
 
Edmondson:
Historia dels clàssics bitllets de molts ferrocarrils.
 
Els Ponts:
Els ponts de gelosia, una petita descripció d'aquestes fascinats estructures.
 
Qui Som ?
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril
Entitat de caràcter cultural, lúdic i no lucratiu, fundada el 28 de Maig de 1992.

Inscrita el 26 d'Octubre de 1992, amb el número 13.650 a la secció primera del llibre de Barcelona, del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

A través d'un funcionament normatiu, es proposa agrupar persones de qualsevol sexe, edat i condició interessades en:

- Aprendre, investigar i discutir... fent estudis tècnics, històrics, i d'arqueologia industrial relacionats amb el ferrocarril.
- Projectar, construir, assajar i exhibir... models reduïts en funcionament real. Sense cap altra limitació tecnològica a la imaginació dels seus creadors, que la mposada per la pràctica constructiva.

La seva raó social es al Casal Cultural "Can Cortès" i el centre principal d'activitats està al Parc de l'Hostal del Fum.
puja --->>>
Funcionament i òrgans de l'Entitat
L'Associació funciona d'acord amb les lleis i els principis democràtics derivats de la Constitució Espanyola del 1978 i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006.
Els seus òrgans de govern son:

- L'Assemblea General de Socis.
- La Junta Directiva amb les vocalies.
- El Consell Consultiu.

puja --->>>
L'Assemblea General de Socis
És l'òrgan suprem de govern de l'Associació i es reuneix amb caràcter ordinari un cop per any, dintre del primer trimestre, i de forma extraordinària quan correspon d'acord amb els Estatuts.

A l'Assemblea hi tenen dret de veu i vot tots els socis amb capacitat legal.

L'Assemblea elegeix, entre els seus membres, els que han de formar la Junta Directiva.
puja --->>>
El Consell Consultiu
El Consell Consultiu està format per :

- Tots els expresidents que han acabat un mandat sencer de 4 anys.
- Els 10 socis numeraris mes antics.

La seva funció es :
- Assumir la direcció executiva de l'Entitat, quan aquesta es quedés sense Junta Directiva.
- Garantir el compliment dels Estatuts quan hi ha una moció de censura.
puja --->>>
La junta Directiva
Els components de la Junta Directiva tenen capacitat executiva i són responsables, davant de l'Assemblea, del compliment de l'objecte social i els seus acords.
La duració dels càrrecs de la Junta és per un període de quatre anys.
La Junta Directiva es reuneix amb caràcter ordinari com mínim un cop cada tres mesos i està composta de President, Secretari, Tresorer i un mínim de cinc vocalies.

Actualment hi ha les vocalies específiques de:

- Material i mecànica.
- Via i obres.
- Relacions públiques.
- Contactes amb l'Ajuntament.
- Relacions ferroviàries i infraestructures.
06-06-2023
puja --->>>
La Federació
La nostra Associació està inscrita amb el nº 21 a la Federació Catalana d'Amics del Ferrocarril. bl
puja --->>>
Què és el MOROP?
Unió Europea de Modelistes Ferroviaris i d’Amics dels Ferrocarrils.

El MOROP és la federació europea que agrupa i acull les diferents federacions nacionals de modelistes ferroviaris i d’amics dels ferrocarrils a Europa. La federació té la seva seu a Berna (Suïssa) i es regeix per la legislació suïssa. El MOROP es va crear el 1954 a Gènova per iniciativa d’alguns “fanàtics” del modelisme, ja fa gairebé 50 anys, amb la finalitat d’estandarditzar la producció dels diferents fabricants de ferrocarrils en miniatura.

bl
puja --->>>
Projectes i realitats del Tren de Palau
Area social
- Bloc didàctic ”Aula Ferroviària” aprofitant les possibilitats didàctiques conjuntes del Parc + el Tren, en col·laboració amb l'Ajuntament i el Consell Escolar Municipal.
- Atenció a les visites de col·lectius o grups escolars de Palau, per invitació municipal.
- Altres visites concertades de grups en dies laborables
 
Area tècnica
- Cotxes de viatgers "Compendium" tipus jardinera, coberts i tancats.
- Edifici estació principal Can Boada per ús mixte: arxiu, museu, exposicions i local social.
- Túnel de 40 m per a doble via. 
- Senyalització vertical fixa i automàtica de passos a nivell.
- Senyalització, control i regulació de tràfic centralitzat.
- Mini-sistema ASFA amb ATP.
- Megafonia automàtica d'avisos al públic.
- Comunicacions tren-terra i telefonia interior.
- Construcció del panot a les andanes de les estacions.
- Enllumenat de les estacions.
- Tancament (folre) perimetral dels contenidors de material al dipòsit de CBe.
 
b b qs1
puja --->>>
Com et fas soci?
Vols fer-te'n soci del Tren de Palau i associar-te amb altres persones per investigar, dissenyar, construir i fer exhibicions de ferrocarrils a escala reduïda, i arribar a fer entre tots, aquell tren que tu, tot sol, et fora difícil poder tenir

- Si estàs disposat a col·laborar, dissabtes i/o diumenges (tots els que tu vulguis).
- Si vols participar en l'operatiu d'un autèntic ferrocarril.
- Si tens interès en formar part de l'equip constructor de les locomotores i vagons del Tren de l'Associació, o fer-te el teu propi material mòbil.
- Si t'agrada l'activitat a l'aire lliure, en un joc d'equip entre companys, formant part d'un grup de gent emprenedora que no els espanta les dificultats ...

Complementa la sol·licitud d'inscripció i fes-te soci de Tren de Palau, integra't a la colla i podràs viure la teva afició de la forma més complerta imaginable, abastant totes les facetes del ferrocarril, amb mes llibertat i varietat que els professionals del tren en la seva feina de cada dia.
 
Tramitació
Enviar per correu:

- El present full sol·licitud d'inscripció degudament omplert.
- Una fotografia de format "DNI".
- Una còpia del resguard del ingrés que haureu fet, de la quota anual de socis de l'any en curs.

sol·licitud d'inscripció
 
socis    
infantil fins a 14 anys 5 €
juvenil de 14 a 18 anys 20 €
numerari de 18 a 65 anys 50 €
pensionista a partir de 65 anys 20 €
b b b
El pagament d’aquesta primera quota anual s’ha de fer al compte de Tren de Palau :

BBVA - núm. IBAN: ES60 - 0182 - 8737 - 2302 - 0188 - 1980

Al fer el ingrés, s'ha de fer constar el vostre nom i cognoms, amb el comentari “Sol·licitud d'inscripció” en el document bancari i la seva còpia (resguard). Un cop rebuts els 3 documents, la vostra petició es tramitarà en la següent reunió de Junta Directiva.
 
Tren de Palau - NIF - G60184371
puja --->>>
26-10-2020
 
 
www.trendepalau.cat
tren@trendepalau.cat
 
 
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril - Tren de Palau
Casa de cultura "Can Cortès"
Camí Reial, 56
08184 - Palau-solità i Plegamans - Barcelona
Nota Legal