cat esp eng
TREN DE PALAU - EL MES PETIT DELS TRENS GRANS
 
 
INICI QUÈ ÉS ? QUI SOM ? ON ESTEM?  
 
 
ELS PONTS DE GELOSIA
 
Què és una gelosia
 
Tipus de gelosies
 
Altres gelosies
 
Bibliografía
 
Els ponts de gelosia
Tipus de gelosies util·lizades en els ponts
Les gelosies es classifiquen pel disseny bàsic utilitzat. Les més representatives són la Warren, la Pratt i la Howe.
Tipus Warren
L'armadura Warren la van patentar els anglesos James Warren i Willoughby Monzoni l'any 1848.

La seva característica es que està formada per un seguit de triangles isòsceles o equilàters de manera que totes les diagonals tenen la mateixa longitud.

blc warren
Amb una càrrega aplicada verticalment, les diagonals presenten alternativament compressió i tracció. Això que es desfavorable des del punt de vista de resistència en canvi presenta avantatges constructives.

Aquesta configuració combina la força amb l'economia dels materials. Les bigues, al ser de la mateixa longitud, son ideals per fer ponts prefabricats.

Aquestes armadures son usades típicament en llargades de 50 a 100 m.

L'armadura Warren té com a variació més comuna la Warren subdividida.

pontMontcadaWarren blc pontColera
El pont de Montcada de la línia de Barcelona a França, sobre el riu Ripoll, es una Warren amb taulell inferior.   El pont de Colera també és una Warren subdividida amb taulell intermedi.
Tipus Pratt
Aquesta armadura va ser dissenyada per Thomas i Caleb Pratt i patentada el 1844.

Representava l'adaptació de les gelosies al acer, un material nou per la construcció cada vegada més barat.

blc Pratt
A diferència d'una armadura Howe, i a excepció de les puntes, totes les barres estan inclinades en sentit contrari (ara es formen V's), de manera que les diagonals estan sotmeses a tracció, mentre que les barres verticals, mes curtes, es comprimeixen. Això permet que les diagonals siguin més primes i com a resultat un disseny més eficient i econòmic.

L'esforç de tracció presenta avantatges amb l'acer, ja que els elements no tenen problemes encara que siguin llargs, mentre que els sotmesos a compressió presenten problemes de vinclament a mesura que augmenta la seva longitud.

L'armadura Pratt pot tenir nombroses variacions (normalment consistents en elements secundaris que uneixen les diagonals amb el cordó superior per controlar-ne la flexió local).

Al llarg dels temps ha estat una de les gelosies més usades, aquesta, és pràctica fins a 250 metres de llum. Eren comuns als Estats Units entre 1844 i començament dels segle XX.

laRiba blc Tortosa
El pont de la Riba sobre el riu Francolí es una gelosia Pratt amb taulell superior.   El pont del ferrocarril sobre l'Ebre a Tortosa en el primer tram de la part de la ciutat, és una gelosia Pratt amb taulell inferior.
Tipus Howe
L'armadura Howe es va patentar 1840 per William Howe, encara que ja es feia servir amb anterioritat en el disseny de gelosies de fusta.

Combina elements diagonals i verticals formant A's, al contrari que el sistema Pratt.
Les diagonals s'inclinen cap al centre treballant a compressió i les verticals treballen a tracció.

blc Howe
Històricament es va usar molt en la construcció dels primers ponts de ferrocarril on els elements verticals més curts solien esser metàl·lics (més cars) per resistir les traccions mentre que les diagonals, més llargues, eren de fusta (més barata i prou resistent a la compressió).

Aquesta tipologia no constitueix un bon disseny si tota la gelosia és construïda només en fusta.

continuar --> altres gelosies
15-08-2013
 
 
www.trendepalau.cat
tren@trendepalau.cat
 
 
Associació Cultural d'Amics del Ferrocarril - Tren de Palau
Casa de cultura "Can Cortès"
Camí Reial, 56
08184 - Palau-solità i Plegamans - Barcelona
Estatuts
Reglament de Regim Intern
Reglament de Circulació
Nota Legal